DØNSKI VGS – FASE 2

Dønski_forslag_04.02.2016_1

2. Fase; Oppgradering interiør og visuell profil i fellesområder.

Dønski_forslag_04.02.2016_5

Plan 2 – Bibliotek – kounge «Bokormen» med stor visnings flate for bilder, video og film.

Dønski bilde 1.etg - hall

Møbler produsert hos «Villasnekkeriet»

 

Dønski hall 2-Hside

 

Plan 1- «Torvet» med «Wall of Fame», kantine, cafe og gymnastikksal.

Dønski plan 2-hjems 20

Dønski plan 2-hjems 22

Dønski plan 2-hjems 21

Dønski plan 2-hjems 24

Dønski_forslag_04.02.2016_2

Barer og sofa produseres hos snekkerbedrift ; «Villasnekkeriet».

Materialer og utførelse som paller og benker i 1.Fase.

Dønski_forslag_04.02.2016_6

Dønski_forslag_04.02.2016_4

Dønski_forslag_04.02.2016_7

Dønski_forslag_04.02.2016_9

Arbeider med «Torvet» med «Wall of Fame», kantine og cafe ble utført i 1.Fase.

Dønski kantine U-NM

Dønski_forslag_04.02.2016_10

Dønski dugnad 1

Stor dugnadsånd, malt over 100 stoler, barkrakker og bord.

I tillegg diverse veggfelt.

Dønski dugnad 3