SMESTADDAMMEN «30-ÅRS LØFTET» 2018-2022

Smestad_Gønnplan_HJEMMESIDE 2022

Smestaddammen borettslag har «en grønn oase» med 5 paviljonger, lekeapparater, felles grill og ulike sitteområder.  Det er viktig å ta vare på og foredle  «den grønne oasen».  Borettslaget har 85 boenheter. 10 oppganger og  et  stort  underjordisk garasjeanlegg med en eller to P-plasser pr. boenhet.

 

ok-2016-03-21-12-04-42

Smestaddammens borettslag ble bygget 1980 og trengte nå «et stort løft».        Fasader  trengte en generell oppfriskning og balkonger/terrasser skulle få et nytt og helhetlig preg. Det ble plantet nye hekker, nye rekkverk og espalier for å hindre innsyn.

Sketc_Smed_02.02.2017-ESP 2

Nye rekkverk og espalier på terrasser. Rekkverk for balkongene er under arbeid. Nye hekker i to valgfrie høyder.

Sketc_Smed_02.02.2017-ESP 1

10 nye inngangspartier får nye dører, nye ringeklokker og låser, nye skilt, ny LED – belysning, ny beplantning.IMG_0628

Sketc_Smed_02.02.2017-60

Oppgangene var slitne og mørke. Det var ønske om å beholde karakteren i trapperommene; grov murvegg, tidstypiske trappedetaljer. rekkverk blir derfor renset og puset opp. Vegger beholdes, all hvit betong males, natur betong beholdes. Det kommer ny og nett håndløper på vegg; 32 mm stålrør, sort, mørk natur stålfarge som spiler i rekkverk. Ny belysning i himling og på vegg; mer lys og vedlikeholdsvennlige LED armaturer.

Smestaddammen-bro

Sommerbilde fra Smestaddammen

SMESTADDAMMEN HISTORIE; EKSPORTERING AV IS, I DAG SKØYTEBANE 

IMG_4699B

Is-1

Hver oppgang for sitt historiske bilde fra Smestad, trykk på glass-pleksi plate. Her fra Smestaddammen, is produksjon.

Sketc_Smed_02.02.2017-65A

Nye sorte postkasser og oppslagstavle i ett.

Trapp detalj 1

Eksisterende trappedetalj.

Veggarmatur

Veggarmatur.

image002

ok-elbiler

Det tilrettelegges for 45 nye EL-bil plasser.

ok-sykkel-m-barn-1

Det kommer stadig nye og større sykler, både vanlige og EL. Man ønsker å unngå at barnevogner står i oppgangene. Det frigjøres 5 varme paviljonger til dette formålet.

barnevogn-1

 

afakk-nedgravd-2

 

Forslag til plassering av avfalls stasjoner under bakken.

Investere i nytt søppelanlegg slik at man frigjør «dagens søppelhus» til oppbevaring av sykler og barnevogner.

 

ok-barn-ute-1

OPPGRADERE TO LEKEPLASSER

Smestad_Lek_06.02.2019-1 SIDE

Uterommet er godt tilrettelagt for barn, men det mangler hyggelige og avskjermete plasser for de eldre «i solen» .

ok-eldre-ute-1

DET ARBEIDES MED FORSLAG OM Å ETABLERE TAKTERRASSER.

Hoffsv.60-64_Takterr_TYPE A_20.05.2021

Hoffsv.60-64_Takterr_TYPE B_20.05.2021

 

Hoffsv.60-64_Grønnplan_20.05.2021

UTSIKT FRA LEILIGHETENE OVER BYEN

image002